Mesafeli satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR 

 

SATICININ ÜNVANI        : 

MERSİS NO        :

ADRESİ        : 23 Nisan Mh. Bülent Ecevit Cd. Prestij Royal Residance No:16/A, 16120 Nilüfer / BURSA

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  TELEFONU  : +90 224 777 02 42

MAİL ADRESİ    :

TÜKETİCİNİN  ADI  SOYADI   :

T.C. NO        :

TELEFONU        :

ADRESİ        :

EPOSTA       :

MADDE 2: TANIMLAR

SATICI        : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi, işbu sözleşmede Morgann Concept …

TÜKETİCİ        : İşbu sözleşme ile mal/ürün satın almak üzere sipariş veren gerçek veya tüzel kişi

KANUN        : 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

YÖNETMELİK    : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. Maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

MAL/ÜRÜN            : Satıcı’nın internet sitesi ilanlarında veya kataloglarında açıklamalarıyla satışa sunduğu, fiyatı belirli olan her türlü ürün 

MESAFELİ SÖZLEŞME    : Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşme

KALICI VERİ SAKLAYICISI: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam

YAN SÖZLEŞME: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşme

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ile TÜKETİCİ’nin SATICI’ya ait www.morgannconcept.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürünün satışı ve teslimi hususlarıyla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümleri uyarınca Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve Tüketici’nin kanun ve yönetmelik kapsamında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Tüketici, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.morgannconcept.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme, sipariş formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Tüketici bu sözleşmenin tüm koşulları hakkında bilgilendirilmiş ve koşulları kabul etmiş sayılır.

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU MAL

Nitelikleri 
Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır ve sipariş formunda belirtilmektedir. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise kampanya koşulları kampanya tarihlerinde geçerlidir. 

Fiyatı
Satış konusu malın fiyatı Satıcı’nın internet sitesinde listelenen ve ilan olunan fiyattır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu malın tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda/sipariş formunda gösterilmiştir. 

ÜRÜN AÇIKLAMASI          ADET      BİRİM FİYATI    ARA TOPLAM(KDV DAHİL)

……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………
……………………….           ……….      ………………….    …………………………………


MADDE 5: TESLİMAT ŞEKLİ VE BEDELİ İLE EK MASRAFLAR

Satıcı tarafından internet sitesinde/katalogda belirlenen ücrete taşıma bedeli dahil edilmiş olan ürünlerde taşıma bedeli Satıcı’ya aittir. Bu durumda ürünlerin taşınması apartman dairelerinde 3. kata kadar taahhüt edilmiştir. 4. kat ve üzeri katlarda, bina/site içerisinde yük asansörü bulunmaması gibi durumlarda kargo/nakliye şirketi tarafından kat farkı talep edilebilir. Bu durumda oluşabilecek ek masraflar Tüketici’ye açıklamalarıyla bildirilecek olup bu fark Tüketici’ye ait olacaktır. 

Bina/site içerisinde kapı, merdiven ve boşlukların darlığı, bina/site yönetiminin içeriye giriş izni vermemesi, asansör kullanımına izin vermemesi gibi nedenlerle ürünlerin taşınmasının mümkün olmaması durumlarında talep edilen asansör, vinç veya forklift gibi benzeri taşıma araçlarının bedelleri Tüketici’ye aittir. 

Satıcı tarafından taşıma bedelinin ürün fiyatına dahil edilmediği ürünlerde taşıma bedeli/kargo ücreti Tüketici’ye aittir ve Tüketici bu hususu bilerek ve onaylayarak siparişini vermektedir. 

Teslim anında Tüketici’nin adresinde bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle Tüketici’nin ürünün geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ve ürünün Kargo/Nakliye Şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler alacaklı temerrüdü kapsamında Tüketici’ye aittir. Kargo/Nakliye, Taşıma ve Kurulum Ücreti sipariş formunda belirtildiği gibidir.

Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Satıcı; stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Tüketici’ye bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin taraflarca belirlenen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim etmekle yükümlü tutulamaz. 
Tüketici’nin, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

KARGO TUTARI    :


MADDE 6: SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ 

Sözleşme konusu ürün aşağıda belirlenecek bilgilere göre teslim edilecektir. 

Teslim Edilecek Kişi         : 
Teslim Edilecek Kişinin
İletişim Bilgileri         : 
Teslimat Adresi         :     
Fatura Adresi             : 

Ürün, lojistik ağının olduğu yerler dahilinde Tüketici’nin belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. 
Savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi Satıcı’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.
Teslim anında teslim edilecek kişinin adresinde bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. 
Ürün, Tüketici’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 7: KURULUM 
Sitede ürün açıklamalarında Montaj ve Kurulumu dahil olduğu belirtilen Ürün satışlarında sorumluluk Satıcı’ya aittir. Montaj ve Kurulum koşulları satışı yapılan Ürün’ün E-ticaret sitesinde, mağazalarında, ürün etiketlerinde, kampanyalarında veya ürün açıklamalarında belirtilmesi ya da düzenlenen sipariş formunda belirtildiği gibidir.

MADDE 8: ÖDEME VE İADE PROSEDÜRÜ

8.1. ÖDEME PROSEDÜRÜ
Ödeme işlemi yöntemi, alışverişin site üzerinden yapılması halinde Tüketici’nin seçimine bağlı olarak Kredi Kartı ile veya Havale ile gerçekleştirilebilir. 

8.1.1. KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Tüketici, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde (İNTERNET) sitesinde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir.

Tüketici uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

Tüketici’nin bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Tüketici bankasının inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda (İNTERNET) sitesinde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Tüketici’nin taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Tüketici bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Tüketici bankasının inisiyatifindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici’nin kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde Tüketici bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Tüketici'nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Tüketici borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Tüketici, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 
8.1.2. HAVALE/EFT İLE ÖDEME
Tüketici, havale/EFT ile ödeme yapmayı tercih ettiğinde Satıcı’nın banka IBAN bilgileri Tüketici ile İnternet Sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüketici, havale/EFT ile ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin Satıcı banka hesabına ulaşmasından sonra siparişi onaylanacaktır. Tüketici transfer işleminin açıklama kısmına sipariş numarasını yazmalıdır.

8.2 İADE PROSEDÜRÜ: Tüketici tarafından cayma hakkının kullanıldığı durumlarda işbu sözleşme içerisinde siparişe konu olan ürünler tüketiciye alışveriş yaptığı ödeme biçimiyle iade edilir. Hakem heyeti kararları dahil olmak üzere Tüketici sadece yaptığı ödeme yöntemiyle iade alabilir. İade prosedürleri şu şekildedir:

8.2.1.Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade
Bankalar kredi kartıyla taksitli yapılan alışverişler için müşterilerine ödemesini taksitle yapmayı tercih edebilmektedir. Satıcı tarafından bankaya ürün bedelinin tamamı tek seferde iade edilir. Bu noktadan sonra iade süreci için BANKA ve TÜKETİCİ karşılıklı olarak sorumlu olur. Tüketici tarafından satış iptali öncesine kadar ödenen ürün taksit tutarları, kartın hesap kesim tarihiyle çakışmadığı durumlarda her ay karta 1 iade olacak şekilde yansıtılmaktadır.
Satıcı kredi kartı ile alınmış ürünler için nakit iade yapamaz.
Bankalar tarafından uygulanan taksit uygulamaları değişiklik gösterebilir. Satıcı, Banka ve Tüketici arasındaki iade süreçlerine müdahale edemez.
Tüketici işbu sözleşme içerisinde yer alan ve onu takip eden prosedürlerini kabul ettiğini taahhüt eder.

8.2.2.Havale ve EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürleri
Tüketici’nin fatura adresinde bulunan kişinin ya da kullanıcı profilinin kaydı sırasında kullandığı isme iade yapılabilmektedir. Havale ve EFT gibi ödeme yöntemlerinde iade sadece HAVALE, EFT ödeme türleriyle yapılabilmektedir. Satıcı tarafından Tüketici’ye ait banka bilgilerine tek seferde iade yapılır. Satıcı ödemeyi sadece banka yoluyla yapabilmekte olup Tüketici’ye elden ya da diğer yöntemlerle iade yapamamaktadır.
Tüketici işbu sözleşme içerisinde yer alan ve onu takip eden prosedürlerini kabul ettiğini taahhüt eder.

MADDE 9: ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sözleşmeye ilişkin, ürün teslimine ilişkin veya ürünlere ilişkin her türlü sorunla alakalı olarak, bilgileri sözleşmede ve www.morgannconcept.com internet sitesinde yer alan Satıcı’nın iletişim bilgilerinden iletişim kurulması halinde soruna yönelik geri dönüş mümkün olan en kısa sürede Tüketici’ye yapılacak olup şikayet halinde iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

MADDE 10: TÜKETİCİ’NİN ÜRÜNÜ TESLİM ALMASI 

Tüketici, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol ederek ezik, kırık vb. durumlar mevcutsa hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. 
Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu Tüketici’ye aittir. 

Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Tüketici’ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 
İşbu sözleşme ile Tüketici’nin gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Tüketici’ye yapılmış teslimat sayılacağını kabul edilmektedir.

MADDE 11: CAYMA

Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır. 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterli ve gereklidir. Bu bildirim sözleşmenin ‘Madde 1: Taraflar’ kısmında verilen Satıcı’ya ait adres ve iletişim bilgileri üzerinden yapılmalıdır. 

Satıcı, Tüketici’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

MADDE 12: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamaz. ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde (müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda; hazır bir ürün satın alınmayıp nitelikleri ve ölçüleri de belirtilmek suretiyle özel sipariş üzerine üretilen ürünlerle; üzerinde renk, kumaş, ebat vb. değişikliği ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler) cayma hakkı kullanılamayacaktır.  

Teslim edilen ürünün kullanılması, ambalajının açılması, kurulması ve dolayısıyla tekrar satılamaz hale gelmesi halinde cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 13: GARANTİ KAPSAMI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER
 
Satılan ürün, MORGANN CONCEPT tarafından … sene boyunca garanti kapsamındadır.

Üründe bir kusur olduğu fark edildiği durumlarda Satıcı, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde sorunu çözmeyi taahhüt eder. Teslimat anındaki kusurlar, teslimat anında Satıcı’ya bildirilmelidir.

Tüketici’nin kullanım hatasından kaynaklı durumlar Garanti kapsamında değildir.

MADDE 14: ZARARDAN SORUMLULUK

Satıcı, malın Tüketici ya da Tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Tüketici’nin, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.


MADDE 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Tüketici, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Tüketici’den talep edebilir ve her koşulda Tüketici’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Tüketici borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16: DELİL ANLAŞMASI
Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

Madde 17: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, Tüketici   Tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 18: UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

 

ALICI                 SATICI                        SÖZLEŞME TARİHİ: 
            
İMZA                  İMZA

İletişim
Giriş Yap

Güvenli ve hızlı bir alışveriş için giriş yapın.

Eposta Adresiniz
Şifreniz
Şifremi Unuttum
Buralarda yeniysen aramıza katıl.

Üye olmak çok kolay. Sadece üyelerimize özel indirimler ve kampanyalardan faydalanmak ve daha iyi bir alışveriş deneyimi için sende aramıza katıl.

Üye Ol